Op de beeldende vormgeving van de door Greet van Beers vervaardigde kunstwerken, op het internet getoonde afbeeldingen van kunstwerken en fotografie, rust auteursbeeldrecht.

Voor het overnemen, verspreiden en/of gebruik van de getoonde kunstwerken en fotografie, op welke wijze dan ook, dient u vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van Greet van Beers c.q. rechthebbende.

Voor een verzoek kunt u contact opnemen via deze site.